Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc prosinec 2013

24.01.2014: MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc prosinec 2013.
Od počátku programového období k 3. lednu 2014 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 103 919 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 464,8 mld. Kč. To představuje 181,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 49 070 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 738,7 mld. Kč, což činí 91,4 % celkové alokace NSRR.

Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 514,9 mld. Kč, tedy 63,7 % celkové alokace NSRR.

Certifikované výdaje předložené EK činí 385,5 mld. Kč, což je 47,7 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu.