Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc květen 2013

25.06.2013: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc květen 2013.
Od počátku programového období k 5. červnu 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 96 897 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 383,0 mld. Kč. To představuje 173,5 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 42 603 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 679,2 mld. Kč, což činí 85,2 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 432,1 mld. Kč, tedy 54,2 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 254,9 mld. Kč, což je 32,0 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu.     

Poznámka:
Údaje o stavu čerpání na úrovni NSRR jsou pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.