Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministerstvo vnitra vyjednalo u Evropské ...

Ministerstvo vnitra vyjednalo u Evropské komise schválení dvou významných národních programů

03.04.2015: Ve čtvrtek 19. března schválila Evropská komise České republice národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost. O týden později, v úterý 24. března schválila Komise také národní program Azylového, migračního a integračního fondu.
Schválení programů předcházelo intenzivní půlroční vyjednávání, ve kterém se Ministerstvu vnitra úspěšně podařilo vypořádat všechny připomínky a vyjednávání uzavřít již v tzv. první vlně. Česká republika se tedy zařadila mezi úspěšnější členské státy, v této vlně bylo schváleno 17 programů Azylového, migračního a integračního fondu a pouze 5 programů Fondu pro vnitřní bezpečnost.
Tyto fondy slouží k podpoře unijní politiky v oblasti vnitřních věcí a řadí se mimo strukturální fondy. Fond pro vnitřní bezpečnost se věnuje ochraně vnějších unijních hranic, vízové politice nebo boji proti závažnému zločinu. Azylový, migrační a integrační fond sleduje čtyři hlavní cíle, a to azylovou politiku, integraci, návraty a solidaritu.
V programovém období 2014-2020 bude moci Česká republika využít 32 184 496 eur na provádění národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a 27 685 177 eur na provádění národního programu Azylového, migračního a integračního fondu., celkem tedy přibližně 1,6 miliardy Kč.
Odpovědný orgán těchto fondů na Ministerstvu vnitra musí nyní projít procesem určení. Audit ze strany Ministerstva financí, který je nutnou podmínkou pro určení, by měl být zahájen na přelomu dubna a května 2015. S vypsáním prvních výzev se nyní počítá na začátek června. Realizace projektů by tak měla být zahájena v průběhu druhého pololetí 2015.
Plné znění národních programů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/nove-vicelete-obdobi-2014-2020.aspx     .