Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministryně Šlechtová: Posun v čerpání ...

Ministryně Šlechtová: Posun v čerpání dotací je pozitivní

20.08.2015: Dnes na jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun.
Na účty příjemců bylo od začátku roku proplaceno 44,7 mld. Kč, což představuje nárůst o 9 %. Maximální výše nedočerpání by se tedy měla pohybovat kolem 50 mld. Kč, ale pouze v případě, že budou schváleny velké dopravní projekty dotčené přezkumem vlivu na životní prostředí. Na výslednou výši nedočerpání bude mít vliv i efekt přijatých opatření, mezi které řadíme např. nově vyhlášené výzvy. Důležité bude udržet tempo a intenzivně pracovat na navržených krizových opatřeních jako je fázování velkých projektů, navýšení podpory u finančních nástrojů a především eliminovat riziko související s vysokým objemem prostředků, které je třeba do konce roku zúřadovat.

Podle poslední analýzy čerpání evropských dotací můžeme zaznamenat pozitivní posun. Naše původní odhady ze začátku roku předpovídaly výši nedočerpání v rozmezí 41 až 85 miliard korun, dnes pracujeme s variantou výrazně nižší. Ovšem zároveň bych ráda upozornila na to, že musíme být obezřetní, co se týká rychlosti dočerpání. Je s ní často spojena vyšší chybovost a následné korekce ze strany Evropské komise. Proto je nutné nenechávat vše na poslední chvíli,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Klíčová rizika jsou stále aktuální i přes to, že došlo ke snížení odhadovaného nedočerpání. Tato rizika mohou ještě výrazně ovlivnit výši nedočerpaných prostředků. Hlavními faktory, které Ministerstvo pro místní rozvoj zohledňuje v rámci odhadu nedočerpání, jsou zejména kumulace výdajů na konci programového období, zdržení v některých administrativních krocích a problematika hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).Ing. Vilém Frček
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 724 639 428
e-mail: media@mmr.cz 

Štítky:

NOK