Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministryně Šlechtová: Vize ČR je přispět ...

Ministryně Šlechtová: Vize ČR je přispět kohezní politice rovným dílem

23.06.2015: V úterý 23. června uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Evropské fondy 2014–2020: Vize a výzvy“, zaměřenou na nové programové období. Přes 100 účastníků mělo jedinečnou příležitost setkat se a debatovat s předními představiteli české politické scény, Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropského investičního fondu.
Vracíme se k samotné podstatě kohezní politiky a vlastně i kořenům Evropské unie. Vize České republiky jsou přitom jasné – přispět jí rovným dílem. Evropa musí být konkurenceschopná nejen jako celek, ale díky politice soudržnosti se dostává i na regiony. Cílem není pouze utratit 650 miliard korun, které máme pro nové programové období k dispozici, ale využít je na smysluplné projekty, které přispějí k rozvoji jednotlivých lokalit. To, že jsme součástí Evropské unie, nám dává množství příležitostí. A je jenom na nás, jak je využijeme pro programové období 2014–2020. Musíme také počítat s variantou, že po roce 2022 již žádné evropské dotace nebudou,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zároveň dodala: „Na dnešní konferenci byla ideální příležitost prodiskutovat veškeré možnosti, které přináší nové programové období z většího nadhledu, který poskytli zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropského investičního fondu. Bylo zajímavé a inspirativní poznat jejich pohled na novou éru kohezní politiky EU.“
 
„Úspěšnost řady projektů závisí na tom, zda budou usilovat o hospodářský rozvoj celé unie, v podobě ekonomického růstu a nových pracovních míst. Návrhy projektů by tudíž měly zohlednit jejich potenciální přínosy k regionálním, národním i celoevropským klíčovým prioritám. Není možné soustředit se pouze na vyčerpání přidělené alokace, ale je nutné zvážit i pozitivní hospodářské a sociální dopady v České republice i v rámci EU jako celku,“ vyjádřil se k tématu podávání žádostí Erich Unterwurzacher, ředitel sekce pro střední Evropu DG Regio. Zároveň také pochválil Českou republiku za čerpání v minulém období, kdy bylo uskutečněno více než 60 tisíc projektů. „Evropské fondy a Evropský sociální fond především hrají nezbytnou roli při podpoře zaměstnanosti a investic do rozvoje lidského potenciálu,“ dodal Michael Morass, vedoucí oddělení ESF pro Polsko, Slovensko a ČR DG EMPL.
 
Mottem pro programové období 2014–2020 by měla být prevence nikoli sankce a to nejen v oblasti kontrol a auditů, ale obecně. K tomu by měly napomoci i občas opomíjené evaluace, které mohou upozornit na podstatná fakta. Naprosto zásadní jsou však kvalitní projekty, které budou naplňovat cíle kohezní politiky a tvořit její budoucnost. Je důležité, abychom si uvědomovali, že jsme součástí velkého celku a neustále si to připomínali,“ pronesla v závěrečném slovu Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.
 
Program konference, jejímž zastřešujícím tématem byly příležitosti a šance Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020, byl nabitý. Jednotlivé příspěvky se věnovaly například využití evropských prostředků v oblasti zaměstnanosti nebo evaluacím kohezní politiky. Dostalo se i na problematiku finančních nástrojů, které budou v začínajícím programovém období více využívány.
 

Audiozáznam naleznete zde.
 
                        

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz


 

Štítky:

NOK

Kategorie:

2014–2020