Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministryně Šlechtová informovala ...

Ministryně Šlechtová informovala tripartitu o aktuálním pokroku ve stavu čerpání

06.10.2015: Tripartita tedy Rada hospodářské a sociální dohody ČR včera zasedala na plenární schůzi mimo jiné k tématům, které má v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Jednalo se o aktuálním stavu zahájení realizace programů a plnění předběžných podmínek pro nové programové období 2014–2020. Dále také ministryně pro místní rozvoj informovala o aktuálním pokroku v čerpání z fondů EU za období 2007–2013 nebo o stavu přípravy novely stavebního zákona.
Na jednání jsme představili veškeré aktuální informace spojené se stavem čerpání za minulé programové období. Stále za nás platí současný odhad nedočerpání ve výši 36–50 mld. Kč. Finální výše je závislá na realizaci stanovených opatření a intenzivní spolupráci řídicích orgánů s příjemci, která je v závěru programového období klíčová. Nicméně pokud nebudou naplněny veškeré podmínky, částka může být opět výrazně vyšší. V novém programovém období již byly vyhlášeny výzvy z osmi programů. Zejména žadatelé v regionech tedy mají mnoho příležitostí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Přes nový monitorovací systém bylo k pátému říjnu řídicím orgánům podáno více než 5 200 žádostí v hodnotě přesahující 157 mld. Kč. Z aktuálního stavu žádostí je zřejmé, že žadatelé mají připravené projekty, které jsou schopni předkládat bezodkladně po vyhlášení výzev. Velký zájem a množství projektů lze proto očekávat i po vyhlášení dalších výzev.Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz

Štítky:

nok