Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Ministryně Šlechtová vyzývá k většímu ...

Ministryně Šlechtová vyzývá k většímu důrazu na plnění předběžných podmínek

04.02.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes předložila vládě materiál „Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014–2020", který shrnuje informace o aktuálním stavu vyjednávání programů pro programové období 2014–2020 a mapuje situaci nejen v České republice, ale také v ostatních členských státech Evropské unie.
Materiál, který jsem dnes předložila na vládě, má především informovat o tom, v jaké fázi se jednotlivé operační programy nacházejí. Apeluji na striktní plnění všech předběžných podmínek Evropské komise, protože podcenění těchto kroků, by pro nás mělo velké dopady,“ komentovala ministryně Šlechtová dnešní jednání vlády.

Dle aktuálních informací Evropské komise budou české programy pro období 2014–2020 schvalovány nejpozději červnu tohoto roku. Ačkoliv bylo několik programů předloženo Evropské komisi již koncem minulého roku a očekávalo se jejich schválení v březnu 2015, Evropská komise zahájí schvalování všech českých programů nejdříve po vypořádání jejích připomínek k zákonu o státní službě a návazně po dokončení revize Víceletého finančního rámce.

Snahou MMR-NOK a řídicích orgánů je brzké ukončení vyjednávání s Evropskou komisí, aby vyjednávání programů spolufinancovaných z ESI fondů v programovém období 2014–2020 mohlo být v blízké době uzavřeno a mohla být zahájena jejich implementace. Z tohoto důvodu je na únor 2015 plánováno jednání za účasti zástupců Evropskou komisí a řídicích orgánů s cílem uzavřít otevřené otázky ve vztahu k jednotlivým programům.

Řídicí orgány se tak i nadále připravují na vyhlašování prvních výzev. V závěru roku 2014 zpracovaly předběžné harmonogramy výzev na rok 2015, které jsou k dispozici na webových stránkách www.dotaceEU.cz (odkaz: http://www.dotaceEU.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs). Jejich upřesnění a aktualizace budou probíhat v návaznosti na průběh schvalování programů ze strany Evropské komise.

Kategorie:

NOK, 2014–2020