Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Náměstkyně Letáčková: Příprava ...

Náměstkyně Letáčková: Příprava implementace finančních nástrojů vrcholí

18.11.2015: V úterý 10. listopadu proběhl v Praze seminář k využívání finančních nástrojů v evropských fondech vedený zástupci Evropské komise a Evropské investiční banky. Význam finančních nástrojů v programovém období 2014–2020 narůstá a také díky těmto akcím se více rozšiřuje povědomí o dané problematice.
Cílem bylo dát členským státům, řídicím orgánům a dalším zájemcům příležitost dozvědět se více o výhodách, vlastnostech a možnostech finančních nástrojů v období 2014–2020. Dopolední část semináře byla zahájena prezentací zkušeností s finančními nástroji v České republice v programovém období 2007–2013. Možné využití finančních nástrojů v oblasti energetické účinnosti, odpadového hospodářství a sociálního bydlení představil zástupce London Green Fund. Zástupci Evropské komise seznámili posluchače s legislativním rámcem finančních nástrojů a odpovídali na metodické dotazy spojené s jejich přípravou.
 
Tématu finančních nástrojů se věnujeme dlouhodobě a s jejich přípravou se již blížíme do fáze, kde se z ní stane realizace. Proto je nesmírně důležité se vice orientovat na konkrétní příklady dobré praxe, protože bez dobrých projektů můžeme jen obtížně uspět tak, jak bychom si přáli. Jsme moc rádi, že se podařilo díky dobré spolupráci s Evropskou investiční bankou uzpůsobit program semináře na míru České republice,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK.
 
V odpoledním bloku proběhly dva interaktivní workshopy, které byly založeny na týmové spolupráci a asistenci expertů z EK, EIB a Evropského investičního fondu. První workshop byl zaměřen na obecné informace o využití finančních nástrojů a druhý se podrobněji zabýval jednotlivými kroky jejich přípravy.
 
MMR – NOK v budování povědomí o finančních nástrojích pokračuje workshopem k využití finančních nástrojů v kohezní politice, který se uskuteční 25. listopadu. Akce proběhne v rámci českého předsednictví skupině V4 za účasti všech členských zemí.

Štítky:

nok