Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Neformální setkání ministrů a konference ...

Neformální setkání ministrů a konference k tématu strategického plánování a budoucnosti Kohezní politiky po roce 2020

19.01.2016: Hlavním cílem obou akcí v rámci českého předsednictví Visegrádské skupiny je zahájení fundované debaty o budoucnosti Kohezní politiky a vybudování koalice zemí V4, Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska, aby bylo možné na celoevropské úrovni prosazovat společnou pozici, nejen z hlediska formulace priorit jednotlivých zemí V4+4, ale i systémových strategických nástrojů ovlivňujících nastavení Kohezní politiky.

Registrace na konferenci zde

Pod patronací Českého předsednictví Visegradské skupiny (V4) pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj setkání ministrů zemí V4 a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska (V4+4). Výstupem jednání ministrů by mělo být podepsání Společného prohlášení. Na setkání bezprostředně naváže konference k danému tématu.

Konference se zúčastní ministryně pro místní rozvoj spolu s ministry ze zemí V4+4 a dalšími významnými hosty, např. z Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů. Hlavními tématy konference budou nastavení stávajícího programovacího období 2014 - 2020 včetně dobré a špatné praxe, s kterou se země V4+4 v rámci přípravy současného období setkaly, strategické plánování při využívání nástrojů Kohezní politiky, využití komunitárních programů a dalších nástrojů. Prostřednictvím panelových diskusí zahraničních a tuzemských expertů a zástupců zemí V4+4 budou zprostředkovány pohledy jednotlivých členských zemí V4+4 také na oblast efektivní veřejné správy jako předpokladu hladké realizace Kohezní politiky, nebo trendy ovlivňující budoucnost Kohezní politiky po roce 2020, či aspekty, přípravy a víceletého finančního rámce.

MMR věří, že nastavení budoucího modelu Kohezní politiky je jedno z klíčových témat, nejen v kontextu Visegrádské skupiny a partnerských zemí, ale i na úrovni celé Evropské unie, zasluhující včasnou, expertní, a detailní debatu.