Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Nové finanční nástroje – bude více ...

Nové finanční nástroje – bude více příležitostí

22.01.2015: V začínajícím programovém období 2014-2020 bude možné v daleko větší míře využívat tzv. finanční nástroje. Formu přímých grantů tak doplňují možnosti úvěrů, záruk, úrokových dotací apod. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravilo ve spolupráci s Ministerstvem financí a Evropskou komisí odborný seminář, který podrobně představil uvedené možnosti podpory.
Finanční nástroje vždycky budou o něco méně atraktivní než klasické dotace, na něž jsme dosud byli zvyklí. Nicméně využití finančních nástrojů může být pro českou ekonomiku, a to zejména z dlouhodobého hlediska, přínosnější, proto se snažíme zprostředkovat příklady dobré praxe, které pomohou nalézt dobré a zajímavé projekty, kde právě finanční nástroje půjde využít. Jsem ráda, že seminář umožnil sdílení zkušeností z praxe a otevřenou diskusi o nových námětech pro využívání finančních nástrojů v programovém období 2014-2020,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.
 
S příspěvky kromě zástupců českých ministerstev vystoupili i zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu. Z auditoria se zapojili zástupci ministerstev a řídících orgánů programů a dalších organizací připravujících pravidla a nastavení čerpání v novém programovém období.

Kategorie:

NOK, 2014–2020

Mediální galerie