Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > O současnosti i budoucnosti čerpání ...

O současnosti i budoucnosti čerpání evropských fondů jednal poradní orgán Vlády ČR

05.03.2018: Ve čtvrtek 1. března se sešla v Kaiserštejnském paláci Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni. Na programu jednání byla diskutována dvě stěžejní témata – aktuální stav čerpání evropských dotací v ČR a probíhající vyjednávání o nastavení příštího programového období.
K poslednímu lednu letošního roku bylo schváleno již téměř 137 tisíc projektů napříč všemi operačními programy. Smluvně je tak na příjemce vázána částka přesahující 274 miliard Kč, což odpovídá téměř 48 % prostředků určených pro Českou republiku v tomto programovém období. Tyto prostředky budou příjemcům postupně propláceny s ohledem na postupné vyúčtovávání projektu. Největší podíl schválených projektů vzhledem k alokaci programu je v Operačním programu Zaměstnanost, kde přesahuje 72 %.
 
Mimo stavu čerpání byl na programu jednání také postup příprav následujícího programového období, které začne v roce 2021. Podstatným milníkem tohoto vyjednávání bude květen letošního roku, kdy Evropská komise zveřejní návrh víceletého finančního rámce, který se bude týkat i evropských fondů a následně legislativní balíček pro politiku soudržnosti. Česká republika na evropské úrovni prosazuje své priority; mezi nimi je například důraz na zjednodušení pravidel, zachování prostředků v evropských fondech pro rozvoj všech regionů EU či větší flexibilita nakládání s přidělenými prostředky. Na národní úrovni v současné době probíhá ve spolupráci s partnery z řad veřejného, soukromého, neziskového i akademického sektoru hledání témat, u kterých lze uvažovat o financování v budoucím období, a bude následovat také stanovování priorit, na něž prostředky nakonec poplynou. Dne 26. března organizuje ministerstvo další kulatý stůl na téma budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2021.
 
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami.

Kategorie:

NOK