Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Od počátku programového období už bylo ...

Od počátku programového období už bylo schváleno přes 53 tisíc projektů

06.08.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) - Národní orgán pro koordinaci dnes vydalo druhou čtvrtletní monitorovací zprávu za rok 2014 o průběhu čerpání strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Celkem už bylo příjemcům přislíbeno více jak 631,5 mld. korun.
Od počátku programového období do letošního července bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti realizované na území České republiky podáno 113 188 žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 293,4 mld. korun. To představuje 185,3 % celkové alokace (rozdělení dostupných peněz) na programové období 2007-2013.

Řídící orgány a zprostředkující subjekty operačních programů proplatily za uplynulé čtvrtletí a odeslaly na účty příjemců 19,5 mld. korun. K 3. červenci bylo finančně ukončeno více než 32 tisíc projektů v hodnotě 270 mld. korun, což představuje ve srovnání s prvním kvartálem letošního roku nárůst o 2 453 projektů v hodnotě 13,8 mld. (o 5,4 %).


Celkem bylo od počátku programového období vydáno 53 720 rozhodnutí/smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 631,5 mld. korun (90,5 % z celkové alokace). Dosud proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 417,6 mld. (59,8 % celkové alokace). Certifikované výdaje předložené Evropské komisi činí 369,7 mld. To odpovídá 53 % přidělené částky na programové období 2007-2013.

Účelem čtvrtletní monitorovací zprávy je poskytnout souhrnné informace o pokroku čerpání finančních prostředků z EU v rámci jednotlivých operačních programů. Celý dokument a další související informace jsou dostupné na webovém portálu www.strukturalni-fondy.cz

Čtvrtletní monitorovací zpráva