Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Olga Letáčková: Evaluace se musí dostat ...

Olga Letáčková: Evaluace se musí dostat více do popředí zájmu

21.10.2015: V rámci předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny se ve středu 21. října konala první veřejná konference k tématu evaluací v oblasti evropských fondů. Organizací mezinárodní konference „Evaluace 2014–2020: Výzvy a příležitosti“ si Ministerstvo pro místní rozvoj klade za cíl především zvýšit povědomí o této problematice v ČR a posílit výměnu zkušeností s odborníky ze zahraničí.
Konference se zaměřila na problematiku evaluací v oblasti evropských fondů a jejich přínosů. Experti ze zahraničí představili svůj pohled a rozšířili představu účastníků konference o tom, jak se k problematice evaluací (tj. hodnocení) staví v jiných zemích. Mezi hlavními řečníky patřili Jozef Vaessen (UNESCO), který během své přednášky seznámil posluchače s komplexností evaluací velkých programů, a Benedict Wauters (ESF Agency Flanders a Antverpská Univerzita, Belgie), který představil možnosti evaluací založených na teorii a jejich možné využití v oblasti evropských fondů. Dále vystoupili zástupci Evropské komise a příklady z praxe prezentovali kolegové ze zemí Visegrádské skupiny.
 
Téma evaluací je často odsouváno na okraj, přitom je to stěžejní část celého procesu implementace i jejího řízení. Bez kvalitní zpětné vazby k nastavení pravidel a procesů, bez zjišťování dopadů a přínosů fondů EU lze jen velmi obtížně vyhodnocovat efektivitu vynaložených prostředků. Organizací konference chceme problematiku přiblížit české veřejnosti a zvýšit úroveň evaluací i samotné využívání jejích výstupů. Věříme, že se konference stala užitečnou platformou pro sdílení názorů a zkušeností, a proto ji příští rok opět uspořádáme,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci evropských fondů.
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Štítky:

NOK

Kategorie:

NOK, 2014–2020