Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Otevření výstavy PORTRÉTY spolupráce ...

Otevření výstavy PORTRÉTY spolupráce CENTRAL EUROPE

19.10.2015: PORTRÉTY jsou výstavou, která ztvárňuje, co vše lze dosáhnout, když města a regiony střední Evropy spolupracují „bez hranic.“ Města a regiony České republiky se už od roku 2007 ve spolupráci se svými partnery z dalších osmi států snaží o to, aby se zlepšila jejich konkurenceschopnost, atraktivita sociálního života a životního prostředí. PORTRÉTY budou zpřístupněny v prostorách Zastoupení Evropské komise v ČR v Praze až do 20. listopadu 2015. Výstava bude otevřena pro veřejnost vždy od pondělí do čtvrtku od 10. do 18. hod. a každý pátek od 10. do 17. hod. Vstup je volný.
Na bezmála 50 panelech výstavy, PORTRÉTY vyprávějí příběh nadnárodní spolupráce ve střední Evropě. Projekty, které jsou na jednotlivých panelech zobrazeny, byly finančně podpořeny programem CENTRAL EUROPE, a to za pomoci dotací ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 
“Přibližně 160 veřejných a soukromných institucí z České republiky mělo prospěch díky své účasti ve více než 90 projektech spolupráce v programu CENTRAL EUROPE,” říká Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj při příležitosti otevření výstavy 19. října 2015. “Účast českých partnerů byla podpořena více než 24 miliony eur (650 milionů českých korun), aby mohli realizovat inovativní myšlenky ke zkvalitnění života a pracovních podmínek ve svých regionech,“ dodal.
 
Spolupráce v programu Interreg byla započata již v roce 1990 a v těchto dnech tedy slaví 25. výročí od svého vzniku. “Evropská unie financuje spolupráci přesahující území jednotlivých států, a to více než 100 programy spadajícími pod Interreg,” uvedl ve svém proslovu Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, při otevření výstavy PORTRÉTY v prostorech Evropského domu. “Do roku 2020 bude Evropská unie investovat dalších 10 miliard eur (271 miliard českých korun) prostřednictvím Interreg-u, aby podpořila rozvoj evropských měst a regionů; z toho 231 milionů eur (6,2 miliard českých korun) právě prostřednictvím Interreg CENTRAL EUROPE programu,“ vysvětlil dále. 
 
Ve zkratce lze říct, že projekty Interreg se zaměřují na mnoho oblastí: od regionálních inovací a životního prostředí až po kulturu, energii a dopravu. Central Meetbike je skvělým příkladem projektu, ve kterém spolupracovaly české, německé, slovenské a polské instituce s cílem zapracovat strategie cyklodopravy do větších strategických dokumentů zaměřených na řešení dopravy: “Z hlediska cyklodopravy střední Evropa nadále zaostává za západní částí Evropy a její přístupy k řešení cyklodopravy jsou zatím v podstatě v plenkách,” zmínil na otevření výstavy Jaroslav Martínek, který zde reprezentoval vedoucího partnera projektu Central Meetbike. “Sdílení znalostí v nadnárodním projektu Central Meetbike nám pomohlo změnit právní prostředí ve prospěch cyklistů nejen v České republice, ale i nad rámec jejího území.”
 
Lze očekávat, že i nové projekty v období 2014-2020 budou stejně tak úspěšné jako Central Meetbike. “Interreg CENTRAL EUROPE je v současnosti v etapě uzavírání první výzvy pro předkládání projektů a druhá výzva určená pro nadnárodní projektové záměry bude vyhlášena v dubnu 2016,“ informoval přítomné Pavel Lukeš, vedoucí oddělení mezinárodních územních vazeb MMR a zástupce ČR v Monitorovacím výboru CENTRAL EUROPE.
 
 
Informace pro návštěvníky
 
Místo konání:
Evropský dům – Zastoupení EK v ČR
Jungmannova 24
110 00 Praha
 
Výstava otevřena:
Po – Čt: 10:00 h – 18:00 h
Pá 10:00 h – 17:00 h
do 20. listopadu 2015
 
Vstup volný
 
 
Pro doplňující informace kontaktujte:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Pavel Lukeš, +420 224 862 331
nadnarodni@mmr.cz

Štítky:

nok