Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Podporujeme projekt vzdělávání ...

Podporujeme projekt vzdělávání stavebních úředníků

22.01.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj považuje za nutnost vytvořit ucelený systém vzdělávání stavebních úředníků, který zajistí prostřednictvím projektu spolufinancovaného z evropských dotací.
Hlavním cílem projektu financovaného z OP LZZ – Vzdělávání stavebních úředníků je nastavení a zavedení komplexního systému vzdělávání a přípravy pracovníků i úředních osob obecních stavebních úřadů za účelem zefektivnění vzdělávání. Vytvoření uceleného systému vzdělávacích aktivit pro stavební úředníky umožní jednotnost postupů při výkonu činností stavebních úředníků v rámci celé ČR. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci prvoinstančních a druhoinstančních obecních stavebních úřadů. Celkem by mělo být v rámci tohoto pilotního projektu proškoleno 800 účastníků ze všech krajů ČR.
 
Vymezené oblasti vzdělávání jsou:
 
 • Územně plánovací dokumentace, opatření obecné povahy,
 • územní rozhodování,
 • stavební řád, kontrola a dozor,
 • správní řád, veřejnoprávní smlouvy, vazba správního řádu a stavebního zákona,
 • dotčené orgány,
 • bezbariérové užívání staveb,
 • přestupky, správní delikty,
 • občanský zákoník, zákon o svobodném přístupu k informacím,
 • životní prostředí,
 • katastrální zákon, RÚIAN.
 
Odborní experti jednotlivých oblastí zpracují odborné studijní texty jak pro e-learning, tak pro prezenční semináře.  Odborní experti budou následně danou problematiku přednášet na prezenčních seminářích. Prezenční semináře se uskuteční v období únor – červen 2015.
 
Přínosy projektu:
 • Prohlubující vzdělávání úředníků zaměřené na rozšíření odborných kvalifikačních dovedností a jejich aplikaci v praxi,
 • školení je zdarma včetně dvoudenního prezenčního kurzu,
 • je možné ovlivnit další plánované vzdělávání tak, aby zahrnovalo veškerou v praxi potřebnou problematiku,
 • kvalitní autoři podkladů pro e-learning s výbornou znalostí dané problematiky,
 • kvalitní lektoři prezenčního kurzu,
 • podklad pro e-learning bude po skončení projektu aktualizován a bude úředníkům k dispozici,
 • důraz na řešení praktických otázek a judikaturu.
 
Projekt bude ukončen k 30. 9. 2015.

Kategorie: