Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Pošesté zasedala Rada pro Evropské ...

Pošesté zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

05.09.2014: V Malostranském paláci v Praze se dnes (5. září) sešla Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), která je odborným a poradním orgánem vlády v oblasti zaměření intervencí ESI fondů v ČR. Hlavním tématem byl další postup v přípravě programového období 2014–2020.

Jednání rady se jako její výkonná místopředsedkyně zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Na úvod poděkovala všem zúčastněným partnerům za úspěšné završení jednání k Dohodě o partnerství, která byla Evropskou komisí schválena 26. srpna 2014.

„Nyní se naše pozornost přesouvá především k dojednání jednotlivých programů. Na přelomu září a října očekáváme první připomínky Evropské komise a jejich vypořádání bude obdobně náročné jako u Dohody u Partnerství“, uvedla ministryně pro místní rozvoj během jednání. Za přípravu programů jsou na národní úrovni zodpovědné jednotlivé řídicí orgány. Ministerstvo pro místní rozvoj bude nadále sledovat soulad programů s Dohodou o partnerství nebo naplňování předběžných podmínek.

Plnění předběžných podmínek bylo samostatným bodem jednání. Ačkoliv došlo k posunu v jejich naplňování, bude nutné věnovat daným strategickým i legislativním oblastem velkou pozornost. Mezi nejrizikovější předběžné podmínky stále patří služební zákon a veřejná správa jako celek, EIA, odpadové hospodářství, vodní hospodářství nebo energetika. I v této oblasti je velmi důležitá role Evropské komise, která na celý proces bedlivě dohlíží.

Na závěr proběhlo jednání k využívání finančních nástrojů, které jsou důležitým tématem debaty o nastavení podpory z ESI fondů. Ty představují návratný způsob podpory a umožňují větší zapojení soukromého kapitálu na veřejných investicích a Evropská komise rozšířila v novém programovém období možnosti jejich využití. Návrh strategického zaměření připravuje Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj tuto aktivitu podporuje a koordinuje.

Kategorie:

NOK, 2014–2020