Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Pozice Evropské komise k přípravě Dohody ...

Pozice Evropské komise k přípravě Dohody o partnerství a k přípravě programů ČR pro programové období 2014-2020

22.11.2012: Zástupci generálních ředitelství Evropské komise dnes v Praze představují Poziční dokument, který prezentuje priority EK pro další využívání prostředků evropských fondů v České republice v programovém období 2014-2020. Na jejich vystoupení naváže první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který přítomné seznámí s postupem národní přípravy na příští programové období.
Poziční dokument EK reprezentuje podklad, na jehož základě bude Evropská komise vyjednávat s ČR o obsahu Dohody o partnerství a o programech Společného strategického rámce, což jsou klíčové dokumenty zakotvující zaměření a způsob čerpání finančních prostředků z EU pro následující období. „Po prvotní analýze Pozičního dokumentu můžeme konstatovat, že mezi názorem EK a celkovou přípravou na národní úrovni nepanuje zásadní nesoulad,“ uvádí první náměstek Daniel Braun a dodává, že tento fakt představuje dobrý základ pro další vyjednávání s Komisí o příštím programovém období.

Komise českou stranu vyzývá k efektivnějšímu využívání zdrojů, na což je ČR připravena reagovat prostřednictvím užšího zaměření budoucích operačních programů, nastavením přívětivějšího metodického prostředí a snížením počtu podporovaných aktivit. Konkrétněji EK apeluje na vybudování efektivně fungující dopravní, informační, energetické a environmentální infrastruktury, na posílení územní soudržnosti a na efektivní veřejnou správu, která by zaručila kvalitní služby, transparentní podnikatelské prostředí a vymahatelnost práva.

Poziční dokument EK se dále zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a kritizuje nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací. ČR s ohledem na to plánuje urychlit strukturální posun národního hospodářství směrem ke znalostní ekonomice, zvýšit konkurenceschopnost podniků prostřednictvím inovací a vytvořit kvalitnější vzdělávací systém úzce napojený na trh práce.

Připojené soubory