Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Představitelé V4 a Slovinska debatovali ...

Představitelé V4 a Slovinska debatovali v Praze o budoucnosti kohezní politiky

02.04.2012: Praha, 22. března 2012: Představitelé zemí Visegrádské skupiny a Slovinska se setkali v Praze, aby jednali o nové podobě politiky soudržnosti. Zástupci pěti zemí neformálně debatovali o svých pozicích a nastavení podmínek pokračování kohezní politiky v dalších sedmi programových letech 2014-20. Na závěr přijali společnou deklaraci, která bude prezentována při nejbližších jednáních v rámci EU. Setkání proběhlo v konferenčních prostorách Staroměstské radnice.
V současnosti v Evropské unii i jednotlivých členských státech probíhají intenzivní vyjednávání o tom, jaké priority bude kohezní politika v příštím období naplňovat a jakým způsobem se bude financovat. Ministerstvo pro místní rozvoj klade při těchto přípravách důraz na spolupráci se zeměmi V4 a Slovinska, která posiluje hlas střední Evropy v rámci evropských institucí. „Těší mě, že v rámci této skupiny pěti zemí dokážeme najít společnou řeč a hledat řešení a cesty zaměřené do budoucího rozvoje této části Evropy. Naše neformální setkání je odrazem společných politických zájmů a trvalé pracovní spolupráce, které si velmi vážím, protože má podle mne natolik pevné základy, že na ní můžeme stavět společné politické pozice a prezentovat je ostatním kolegům v EU,“ řekl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Půldenní odpolední setkání bylo uzavřeno přijetím společné deklarace, která zdůrazňuje význam kohezní politiky pro rozvoj regionů, posílení jednotného trhu, integrovaný územní rozvoj i pro snižování dopadů krize. Text deklarace obsahuje konkrétní návrhy na slaďování postupu při přípravě podmínek nové kohezní politiky 2014-20 a pro aktuální vyjednávání s Evropskou komisí. Státy V4 a Slovinska se shodly na tom, že ve vyjednávání nového programového období je třeba postupovat urychleným tempem, což umožní úspěšný a včasný start nového období. Společné závěry bude Česká republika jako předsedající země V4 prezentovat na nejbližší dubnové Radě pro obecné záležitosti všem 27 zemím EU. Země Visegrádu se po roce v předsedání V4 střídají v ročním intervalu. Neformální setkání ministrů V4 a Slovinska uzavírá české předsednictví, které oficiálně skončí v červnu 2012. Žezlo převezme po Češích Polsko. České předsednictví ve skupině zemí V4 bylo v oblasti kohezní politiky velmi úspěšné, protože nejen že připravilo podmínky pro velmi intenzivní pracovní spolupráci, ale zejména dokázalo, že byly sladěny společné pozice a návrhy dalších postupů na politické úrovni. Ty byly vtěleny do dvou společných dokumentů.

Setkání doprovodily i dvě odborně zaměřené konference o budoucnosti kohezní politiky v oblasti konkurenceschopnosti a růstu a o podmínkách kohezní politiky EU v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování konané ve dnech 22. -23. března 2012.