Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Příprava velkých projektů z evropských fondů

Příprava velkých projektů z evropských fondů

28.01.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo další trojstranné setkání řídicích orgánů evropských fondů, expertů JASPERS a zástupců Evropské komise. Cílem jednání bylo zajištění včasné přípravy a hladkého schvalování tzv. velkých projektů v programovém období 2014–2020 a posílení vzájemné spolupráce.
Na programu bylo především představení novinek v systému hodnocení projektů, které se budou ucházet o finanční podporu z evropských fondů. Experti JASPERS představili nabídku služeb, které mohou členské státy využít v novém období. Jednání se také zúčastnili zástupci řídicích orgánů Operačního programu Doprava a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v kterých je výskyt velkých projektů nejčastější a rovněž zástupci majoritních příjemců Operačního programu Doprava (Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty) a zástupce řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí.
 
Velké projekty jsou pro nás důležitým tématem, neboť logicky – s ohledem na jejich velikost – budou významným způsobem ovlivňovat úspěšnost čerpání z našich programů. Jednání přineslo mnoho užitečných informací, podařilo se nám vyjasnit si důležité otázky týkající se současného stavu a časového harmonogramu předkládání velkých projektů. Vážíme si dobré spolupráce s Evropskou komisí i JASPERS,“ vyjádřila se k jednání Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK.
 
JASPERS představuje partnerství Evropské komise, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Kreditanstalt für Wiederaufbau. Jedná se o nástroj technické pomoci pro dvanáct zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007. Poskytuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních prostředků EU.  Mezi tzv. velké projekty spadají projekty s celkovými způsobilými náklady přesahující 50 miliónů EUR.Ing. Veronika Vároši
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz