Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Program podporující rozvoj zemědělství a ...

Program podporující rozvoj zemědělství a venkova byl dnes schválen Evropskou komisí

18.05.2015: Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.
Jsem ráda, že schvalování programů pokračuje takto rychlým tempem. Podpora zemědělství a rozvoje venkova patří tradičně k důležitým součástem evropských fondů. Jejich využití nejen pro zemědělské a hospodářské činnosti představuje pro českou ekonomiku impuls pro další rozvoj,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Prostředky z fondů budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení ekosystémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
 
Mezi plánované přínosy operačního programu patří:
  •          3 496 podpořených podniků pro investice v zemědělských podnicích,
  •          1 400 projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat,
  •          1 850 nově vytvořených pracovních míst,
  •          celková investice 25 800 662 EUR, která je vyčleněna na produkci obnovitelných zdrojů energie.
 
Žadatelé mohou v nejbližší době očekávat vyhlášení prvních výzev. Doporučujeme sledovat aktualizovaný harmonogram výzev na http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=#Tabs    .

Veronika Vároši
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Kategorie:

NOK, 2014–2020