Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Programy Evropské územní spolupráce ...

Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy

06.08.2015: Po schválení většiny programů Evropské územní spolupráce pro programové období 2014 – 2020 Evropskou komisí v průběhu června 2015 se netrpělivě očekávané termíny výzev k předkládání prvních projektových žádostí staly středem zájmu projektových žadatelů. Zejména pak v programech přeshraniční spolupráce. Neschválené zatím zůstávají pouze programy Interreg DANUBE a INTERACT III, který ovšem svým zaměřením není určen pro realizaci konkrétních projektů. Jejich schválení se předpokládá na podzim 2015.
Výzvy pro příjem projektových žádostí byly již vyhlášeny u programů nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika. Také termíny výzev k předkládání projektových žádostí u zbývajících programů již dostávají konkrétní časové obrysy spadající většinou do čtvrtého čtvrtletí roku 2015. Konkrétnější přehled plánovaného vyhlašování výzev u jednotlivých programů podává tabulka níže. V návaznosti na vyhlašování výzev se první schvalování projektů předpokládá koncem roku 2015 a v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016.
 
Program Termín vyhlášení výzvy pro předkládání projektů
 
Zdroj podrobnějších informací
Interreg V-A Česká republika-Polsko září 2015 www.cz-pl.eu    
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 -2020 prosinec 2015 www.by-cz.eu    
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 31. 7. 2015 www.sn-cz2020.cz    
Interreg V-A Rakousko – Česká republika září/říjen 2015 www.at-cz.eu    
Interreg V-A Slovensko – Česká republika listopad 2015 www.sk-cz.eu    
Interreg Central Europe 12. 2. 2015 www.dotaceeu.cz
Interreg DANUBE září 2015 www.dotaceeu.cz
Interreg  EUROPE 22. 6. 2015 www.dotaceeu.cz
ESPON 2020 podzim 2015 www.dotaceeu.cz

Kategorie:

NOK, 2014–2020