Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Projekt "EU a my 50+"

Projekt "EU a my 50+"

18.01.2012: Dne 16. ledna 2012 byl v Praze v budově Zastoupení Evropské komise v České republice představen projekt „EU a my 50+“. Jedná se o cyklus seminářů určený občanům starším 50 let, jehož náplní je prezentace projektů podpořených z fondů Evropské unie a zaměřených na věkovou kategorii 50+. Účastníci jednotlivých seminářů pořádaných v průběhu roku 2012 v krajských městech České republiky tak získají informace o možnostech vzdělávání a rekvalifikací, seznámí se s programem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a dozví se, jak získat další informace o EU a jejích politikách a činnostech.
Cyklus „EU a my 50+“ připravilo Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s informačními středisky Eurocentrum Úřadu vlády ČR, informačními středisky Europe Direct Evropské komise, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Národní agenturou pro vzdělávací programy EU. Jednotlivé semináře organizuje společnost Bohemia EU Planners.

První ze série seminářů se bude konat v pondělí 23. ledna 2012 od 9:00 do 16:30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Data a místa konání dalších seminářů naleznete zde    .

Cyklus „EU a my 50+“ je součástí aktivit pořádaných v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Tato iniciativa Evropské komise má za cíl upozornit na problematiku stárnutí Evropské populace a pomoci vytvořit příznivé prostředí proto, aby senioři a ti, kdo se v nadcházejících letech začnou mezi seniory řadit, mohli zůstat déle v zaměstnání a podělit se o cenné zkušenosti, aktivně se podílet na chodu společnosti a žít déle ve zdraví a spokojenosti.

Na cyklus seminářů „EU a my 50+“ naváže také Fórum aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a závěrečná konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Termín konání těchto akcí bude ještě upřesněn.

Zájemci o účast na seminářích se mohou registrovat na adrese raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo na telefonu 739 356 856.

Harmonogram konání seminářů v jednotlivých krajích České republiky, konference a Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, bude k dispozici na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR na adrese www.ec.europa.eu/ceskarepublika    .