Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Průběh neformálního dialogu s EK při ...

Průběh neformálního dialogu s EK při přípravě příštího období čerpání peněz z fondů EU

22.05.2013: V únoru 2013 byl zahájen neformální dialog mezi Evropskou komisí a ČR k přípravě Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020, která představuje nastavení systému pro čerpání peněz z fondů EU. Tento neformální dialog bude pokračovat do doby schválení evropské legislativy.
V průběhu jednotlivých jednání EK vůči našim zástupcům směřuje veskrze pozitivní signály, pokud jde o koncepci i harmonogram přípravy. Díky pokročilé fázi přípravy programového období 2014–2020 patří České republice jedno z předních míst v rámci členských zemí EU.

Byť se jedná zatím o neformální předjednání dokumentů, mají tato setkání obrovský význam. Cílem těchto jednání je projednat s EK problematické aspekty přípravy ve vazbě na požadavky EK a sladit postup přípravy.

Především se diskutuje o nových prvcích v návrzích nařízení EU (např. předběžné podmínky, výkonnostní rámec). Předjednání těchto otázek připraví pevný základ pro oficiální vyjednávání Dohody i programů tak, aby mohlo být zahájeno ihned po schválení finální podoby nařízení EU. ČR by tak mohla co nejdříve začít realizovat intervence směřující ke stanovenému cíli, tj. přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR celkově a přispět ke zvýšení kvality života jejích obyvatel.