Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Řídicí a koordinační výbor ocenil pokrok ...

Řídicí a koordinační výbor ocenil pokrok v čerpání evropských fondů

30.04.2015: Evropská komise dnes (30.4) v Praze na zasedání Řídicího a koordinačního výboru ocenila pokrok v čerpání, kterého Česká republika dosáhla na konci roku 2014.
Jsme rádi, že Evropská komise dnes ocenila pokrok v čerpání, který vedl ke snížení ztráty finančních prostředků na konci loňského roku a nastavení krizových plánů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto národního koordinátora, které vedou k co nejefektivnějšímu dočerpání alokace. Je důležité, abychom stále měli před očima čas, který se nám krátí. To ale neznamená, že můžeme skládat ruce do klína. Naopak musíme napnout všechny síly a vydržet v našem úsilí až do samého konce programového období,“ uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková.
 
Ústředním tématem jednání Řídicího a koordinačního výboru bylo čerpání prostředků z evropských fondů z programového období 2007–2013, které představili zástupci jednotlivých řídicích orgánů. Celková alokace v končícím programovém období činila přibližně 700 mld. Kč a na účty příjemců dotací je v tuto chvíli vyplaceno více jak 500 mld. Kč, tedy zhruba tři pětiny prostředků. Podle odhadů zvládne Česká republika využít cca 97,5 % celkové alokace programového období 2007-2013.
 
Řídicí a koordinační výbor je nejvyšším koordinačním orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků z evropských fondů v České republice. Výboru předsedá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, členy jsou zástupci jednotlivých řídicích orgánů, sociální partneři, neziskové organizace, zástupci krajů a jako hosté se jednání účastní i zástupci Evropské komise.


Veronika Vároši
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 
 
 

Kategorie:

NOK, 2014–2020