Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Jednání v Rize ve znamení spolupráce

Jednání v Rize ve znamení spolupráce

09.06.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová jedná v lotyšské Rize o dalším směřování evropské regionální a urbánní politiky.
Riga v rámci lotyšského předsednictví v Radě EU hostila v posledních dvou dnech vrcholné setkání ministrů odpovědných za kohezní a urbánní politiku. První ministerské setkání bylo věnováno diskusi o problematice evropských fondů. Řešily se otázky např. vlivu reformované kohezí politiky a strategií pro investice, jak by mohla spolupráce národních orgánů a Evropské komise dále posílit efektivitu a rozvoj Evropské unie. Důraz byl kladen na zjednodušování pravidel pro čerpání evropských fondů a sdílení zkušeností mezi členskými státy a Evropskou komisí.
 
Dobrá komunikace je základem fungování lidské společnosti a v oblasti evropských fondů je více než žádoucí spolu mluvit a vyměňovat si zkušenosti,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Během bilaterální schůzky mezi ministryní Šlechtovou a komisařkou Cretu byly diskutovány aktuální otázky, které Česká republika v oblasti čerpání evropských dotací řeší, zejména efektivní dočerpání končícího programového období 2007-2013.
 
Navazující setkání ministrů odpovědných za urbánní politiku, které probíhá dnes, vyvrcholí podepsáním společného memoranda k podpoře územního rozvoje a rozvoje měst.
 
Ministryně Šlechtová v Rize jednala i s Joanem Closem, generálním tajemníkem konference OSN Habitat III a výkonným tajemníkem Programu OSN pro lidská sídla UN-Habitat. Hlavním tématem byla příprava konference Evropský Habitat, která se uskuteční v březnu 2016 v Praze.
         

Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 724 639 428
e-mail: media@mmr.cz 

Štítky:

NOK

Kategorie:

NOK, 2014–2020