Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Šance pro studenty navrhnout vlastní ...

Šance pro studenty navrhnout vlastní projekt z fondů EU

26.09.2012:

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo celorepublikovou soutěž pro studenty všech středních škol s názvem "Navrhni projekt". Jejich úkolem je rozhlédnout se po okolí a formou projektu spolufinancovaného z evropských fondů navrhnout, co by mohlo fungovat lépe. Studenti mohou soutěžit až v pětičlenných týmech, za pomoci svých pedagogů. Nejlepší tým získá letecký zájezd do Bruselu, na další čekají elektronické čtečky, photo studio programy a zajímavé knihy. 

Podmínkou účasti v soutěži je projektový návrh, který je zjednodušenou formou běžné dotační žádosti. V návrhu studenti nejprve popíší, co a proč by rádi změnili a důvody, proč by se měl realizovat právě jejich projekt. Vyzkouší si také naplánovat časový harmonogram, stanovit cíle projektu, poukázat na výhody svého návrhu i na jeho slabé stránky a na rizika spojená s realizací projektu.

Jak postupovat

Na informačním webu soutěže www.navrhniprojekt.cz     je uvedeno, co všechno by měla projektová žádost obsahovat. K dispozici je zde specielně připravená metodická příručka i přehledné informace o fondech EU. Připraveny pomoci s návrhy projektů jsou také kanceláře regionálních Eurocenter v každém krajském městě. Právě teď jejich seznamují studenty se soutěží i s evropskými fondy přímo v budovách škol. Termíny přednášek a kontakty na jednotlivá Eurocentra jsou uvedeny na soutěžním webu. V případě zájmu o seminář ve své hodině mohou učitelé kontaktovat příslušné krajské Eurocentrum    .

Průběh soutěže

Svůj projekt studenti zašlou na adresu Eurocentra podle spádové oblasti vyznačené na webu    . V každém z osmi regionů soudržnosti budou vybrány tři nejlepší projekty, které postoupí do druhého kola, kde je jejich autoři představí před odbornou komisí. Ta zvolí celkem osm projektů (z každého regionu jeden), které se koncem listopadu utkají v celostátním finále. Při výběru nejlepších projektů budou zohledněny jejich potenciální přínosy, další udržitelnost, inovativní přístup a originalita, ale také rozpočtový plán, kde mají studenti šanci prokázat odhad ve výši požadované dotace.

O co se hraje

Vítězný tým, který bude znám v prvním prosincovém týdnu, obdrží třídenní předvánoční zájezd do Bruselu. Autoři nejlepšího projektu se setkají s českým eurokomisařem Štefanem Füle, europoslancem Oldřichem Vlasákem a představiteli Stálého zastoupení ČR při EU. Soutěžící na druhém a třetím místě obdrží atraktivní knižní ceny a spolu s vítězným týmem také program pro správu, editaci a sdílení digitálních fotografií. Vítězné týmy regionálních kol obdrží elektronické čtečky knih a soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě v regionu, získají zajímavé knihy.

Soutěž končí 30. listopadu 2012. Spodní věková hranice pro účast v soutěži je ekvivalent 9. ročníku ZŠ. Více se dozvíte na www.navrhniprojekt.cz    , v regionálních kancelářích Eurocenter     a na Facebooku    .

Organizátorem soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity EU (OPEU), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 861 237