Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Statut Rady pro Evropské strukturální a ...

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy byl aktualizován

15.12.2014: Vláda schválila aktualizované znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.
Vláda se na svém zasedání opět zabývala tématem přípravy programového období 2014-2020 a schválila aktualizovaný Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Tato Rada je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci z fondů EU v České republice. Jejím předmětem je zejména projednávání otázek spojených s intervencí fondů EU v České republice v programovém období 2014-2020 – tak, aby pak na vlastním jednání vlády byly řešeny jen nejdůležitější politické otázky.
 

"
Předložila jsem vládě návrh, do něhož jsem promítla zkušenosti s dosavadním fungováním Rady. Aktualizovaný Statut by měl vytvořit podmínky pro její pružnější fungování a také pro umožnění diskusí o fondech EU v České republice na dvou úrovních – na vládní a na pracovní", uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Kategorie: