Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Světový den Habitat letos s tématem ...

Světový den Habitat letos s tématem „Politika bydlení: Dostupné domovy“

02.10.2017: Každé první říjnové pondělí, od roku 1985, vyhlašuje OSN, jako Světový den Habitat – „World Habitat Day“. Letos tento den připadl na 2. října. Jeho smyslem je připomínat stav měst, odpovědnost za jejich rozvoj a význam odpovídajícího bydlení pro kvalitu života. Jako letošní téma bylo vyhlášeno: „Politika bydlení: Dostupné domovy“. Na celosvětové úrovni jsou tyto cíle koordinovány Programem OSN pro lidská sídla (UN-Habitat); v České republice je věcným gestorem programu Ministerstvo pro místní rozvoj.
Přikládám tomuto dni velký význam, protože se někdy v rozvojových vizích měst zapomíná na význam dostupného bydlení. V návaznosti na dnešní významný den bych ráda připomněla, že Ministerstvo pro místní rozvoj je, jménem České republiky, na mezinárodní úrovni v oblasti bydlení a rozvoje měst velmi aktivní“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a doplnila, že „dnes například ministerstvo moderuje v Ženevě mezinárodní pracovní setkání zaměřené na plnění mezinárodních závazků a cílů v oblasti bydlení a rozvoje měst. Účastníci budou, mimo jiné, seznámeni s připravovanou akcí „Evropské fórum měst“, která se uskuteční v Praze 13. října 2017, jehož hlavním cílem je otevřená diskuse o prohloubení mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení a rozvoje měst“.

Ministryně Šlechtová také zdůrazňuje, že je nutné začít zintenzivněním spolupráce již existujících platforem; příkladem může být posílení trvalé spolupráce programu UN-Habitat se všemi pěti regionálními ekonomickými komisemi OSN. Česká republika patří do regionu 56 zemí sdružených v Evropské hospodářské komisi OSN, která letos slaví 70. výročí své existence; v listopadu tohoto roku se sejdou v Ženevě ministři odpovědní za agendu bydlení a rozvoj měst, aby přijali společnou deklaraci. Ministerskému setkání předchází v Praze dne 13. října 2017 pracovní jednání mezinárodní konference „Evropské fórum měst“ – více informací na www.mmr.cz/euf.

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) je jedním z tematicky orientovaných programů OSN a je zaměřen na zlepšování života ve městech, včetně bydlení. Existuje od roku 1976, přičemž každých 20 let se koná světový summit na téma bydlení a udržitelného rozvoje měst “Habitat“. Podlesní se konal pod názvem „Habitat III“ v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu a jeho výstupem byla dokument, schválený všemi 193 členskými státy OSN „Nová agenda pro města“. Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

Kategorie:

NOK, 2014–2020