Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Věra Jourová vystoupila v Bruselu v ...

Věra Jourová vystoupila v Bruselu v rámci 6. Kohezního fóra

10.09.2014: Evropská komise zorganizovala 8. a 9. září 2014 v Bruselu šesté Kohezní fórum. Fóra se zúčastnilo více než 700 zástupců institucí EU, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních a ekonomických partnerů, nevládních organizací, akademiků a dalších odborníků na kohezní politiku. Delegaci z České republiky vedla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.
Kohezní fórum je unikátní příležitostí k setkání všech zúčastněných stran a diskuzi, jak může politika soudržnosti EU zlepšit životní podmínky všech Evropanů v příštích letech. Letošní hlavní téma fóra bylo "Investice pro růst a zaměstnanost: podpora rozvoje a řádné správy v regionech a městech EU."
 
S rozpočtem více než 350 miliard EUR, hraje politika soudržnosti klíčovou roli v podpoře hospodářského oživení, prorůstových investic a vytváření pracovních příležitostí v novém programovém období 2014–2020. Politika soudržnosti proto prošla rozsáhlou reformou, jejímž cílem je soustředit zdroje na podporu realizace strategie Evropa 2020. Dalším cílem bylo také dosažení vyšší míry efektivity investic z evropských fondů a to prostřednictvím orientace na výsledky a podpory investičního prostředí v členských zemích EU.
 
V rámci úterního programu vystoupila také ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. „Důležité pro budoucí kohezní politiku je zaměření investic na jasně vydefinované a potřebné oblasti rozvoje členských států,“ řekla ministryně během svého vystoupení v panelu věnovanému budoucnosti kohezní politiky, jejím příležitostem a novým výzvám.
 
Koheznímu fóru předcházelo vydání „Šesté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Kompletní správa je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm    

Kategorie:

NOK