Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Vypisujeme nové termíny školení pro ...

Vypisujeme nové termíny školení pro žadatele o evropské dotace

09.01.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje v sérii školení o monitorovacím systému pro žadatele o evropské dotace v programovém období 2014-2020. Nově připravilo školení v Plzni, Brně a Liberci. Novinkou jsou návodná videa představující aplikaci pro podávání grantových žádostí.
Vycházíme vstříc zájemcům o evropské dotace z regionů, aby nemuseli jezdit na školení do Prahy a zajistili jsme kapacity i ve vybraných krajských městech. Pokračujeme tak v sérii školení a naší pomoci řídícím orgánům, aby žadatelé byli včas připraveni pro podání kvalitních projektů v novém programovém období 2014-2020. Novinkou je i série pěti návodných video tutoriálů, které zájemce aplikací provedou a usnadní tak prvotní orientaci novým uživatelům,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.
 
Aplikace MS2014+, resp. jeho část s názvem ISKP (Informační systém koncového příjemce) představuje elektronický nástroj pro  podání žádosti o dotaci. Na školení se zájemci seznámí nejen jak se registrovat a založit žádost o projekt, ale seznámí se i s dalšími souvisejícími operacemi. Vyzkouší si například užití elektronického podpisu, připojení příloh k žádosti, nebo se dozvědí o používání automatické elektronické komunikace. Školení je zcela zdarma. Informace o termínech v prvním čtvrtletí roku 2015 a pokyny k registraci naleznete zde.
 
Aplikace MS2014+ slouží pro jednodušší a efektivnější administraci evropských fondů. Její součástí je i nástroj pro podávání žádostí o dotaci. Žadatelé, kteří předkládají své projekty do různých operačních programů, se tak nebudou muset učit orientovat v rozdílných aplikacích. Současně odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které si nový systém ověří v registrech státní správy a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje a zjednodušuje.Související odkazy