Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Výzva ITI

Výzva ITI

26.11.2015: MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou ITI využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního zázemí.
Text výzvy ITI_15_001
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (verze 2)
Uživatelská příručka ISKP14+: Žádost o podporu strategie ITI a IPRÚ

Z důvodu nerelevantnosti některých indikátorů Operačního programu Zaměstnanost ve vztahu k ITI, došlo k úpravě indikátorů uvedených v příloze č. 5 výzvy. Změny se týkají 2 indikátorů ve SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (OP Zaměstnanost). Bližší informace naleznete níže:

Informace č. 1 k výzvě ITI  a IPRÚ č. 15 001