Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Workshop k uzavírání období 2007–2013 ...

Workshop k uzavírání období 2007–2013 ocenili zástupci všech zemí V4

01.03.2016: V rámci českého předsednictví států V4 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci workshop zaměřený na problematiku ukončování programového období 2007–2013, které je ve své závěrečné fázi. Zástupci členských států tak mohli vzájemně sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe, které jsou základem pro úspěšné fungování fondů EU v aktuálně probíhajícím programovém období 2014–2020.
Tematické okruhy workshopu, který se uskutečnil za účasti zástupců České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky, v pátek 26. února 2016 v Praze, lze rozdělit na tři hlavní oblasti – zhodnocení průběhu implementace evropských fondů v programovém období 2007–2013; příprava a jednotlivé kroky ukončovacího procesu; vzájemná spolupráce na úrovni států V4. Cílem workshopu bylo především poskytnout prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.
 
„Spolupráci s našimi kolegy ze zemí Visegrádské skupiny vnímáme jako velice přínosnou, neboť intenzivní komunikace a sdílení zkušeností umožňují rychlejší přijetí osvědčených postupů a tím i kvalitnější čerpání evropských prostředků. Zároveň také pohled z širší perspektivy skupiny zemí pomáhá lépe identifikovat společné potřeby České republiky a dalších států EU, což je nezbytným předpokladem fungující kohezní politiky“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci.
 
Účastníci, mezi nimiž byli zástupci Národního orgánu pro koordinaci, Auditního orgánu a Platebního a certifikačního orgánu jednotlivých zemí, měli příležitost navázat či prohloubit spolupráci se svými zahraničními kolegy. Podstatnou částí workshopu byla právě diskuze věnovaná možnostem budoucí spolupráce mezi zúčastněnými státy, a to s ohledem na zefektivnění čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

Štítky:

v4

Připojené soubory