Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Workshop na téma „Finanční nástroje v ...

Workshop na téma „Finanční nástroje v programovém období 2014-2020“

04.11.2014: Využití finančních nástrojů v programovém období 2014-2020 bylo hlavním tématem diskuse v rámci workshopu (WS), který se uskutečnil dne 8. října 2014 v Praze. Uspořádání workshopu iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci se společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (PwC).
Programové období 2014–2020 přináší pro oblast finančních nástrojů (FN) mnoho změn a je nutné zajistit podporu řídícím orgánům směřovanou na přípravu finančních nástrojů. MMR-NOK proto ve spolupráci s PwC připravilo Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020, v němž jsou popsány základní modely implementace FN vč. případných rizik či bariér implementace. Navazující aktivitou bylo uspořádání workshopu, kterého se účastnilo na 60 klíčových aktérů implementace FN z řad řídících orgánů, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, České bankovní asociace a dalších profesních organizací zastupujících potenciální spoluinvestory do FN, státních fondů nebo technologických center a agentur.
Hlavními diskutovanými tématy byly:
  • Strategické pojetí realizace finančních nástrojů v ČR v kontextu materiálu „Analýza nastavení efektivní implementace FN v ČR“, který připravuje Ministerstvo financí,
  • Pojetí finančních zprostředkovatelů a rozsahu rolí, které jim svěří správce fondu fondů,
  • Předběžné posouzení – aktuální stav rozpracovanosti na úrovni jednotlivých řídicích orgánů (Integrovaný regionální operační program, OP Praha pól růstu, OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a možnosti koordinace této aktivity na národní úrovni,
  • Přenos zkušeností s přípravou systému implementace FN a zpracováním předběžného posouzení na Slovensku,
  • Legislativní bariéry některých implementačních modelů FN a možnosti jejich řešení,
  • Absorpční kapacita, zapojení soukromého kapitálu a atraktivita FN pro spolufinancování a jeho aspekty.
Závěrem lze konstatovat, že pro úspěšnou implementaci FN v programovém období 2014-2020 a dosažení synergických efektů a přidané hodnoty těchto nástrojů na území ČR je nutné nastavit vhodné koordinační mechanismy na národní úrovni, spolupracovat při přípravě FN s klíčovými aktéry a zajistit přenos know-how jak mezi řídicími orgány, tak správci FN a konečnými příjemci.

Kategorie:

NOK

Fotogalerie