Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Žádat o evropské dotace bude mnohem ...

Žádat o evropské dotace bude mnohem jednodušší

26.11.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014 – 2020. Žadatelům o evropské dotace tak odpadnou mnohé zbytečné úkony, především papírování. Od září proběhlo již 36 školících cyklů pro úředníky jednotlivých ministerstev a bylo proškoleno více než 690 uživatelů. Možnost seznámit se v předstihu s novým prostředím nyní MMR nabízí i budoucím žadatelům.
Jednou ze zásadních novinek při čerpání evropských dotací v novém programovém období 2014 – 2020 je softwarová Aplikace MS2014+    , jejíž součástí je i nástroj pro podávání žádostí o dotaci. Oproti minulému období, kdy ministerstva využívala rozdílné a ne plně kompatibilní systémy, je nyní pro žadatele připraveno jednotné prostředí. „Žadatelé, kteří předkládají své projekty do různých operačních programů, se tak nebudou muset učit orientovat v rozdílných aplikacích. Současně odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které si nový systém ověří v registrech státní správy a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje a zjednodušuje,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Školení je v plném proudu
 
Ministerstvo pro místní rozvoj od října realizuje úvodní školení pro řídící orgány operačních programů, certifikační a auditní orgány a další relevantní organizace. Školení již úspěšně absolvovalo více než 690 úředníků. Nejvíce účastníků je z Ministerstva životního prostředí včetně zástupců Státního fondu životního prostředí (280), dalších 240 úředníků bylo proškoleno na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Připravena jsou i speciální navazující školení, která uživatele seznámí s dílčími funkcionalitami a jejich procesním řešením v Aplikaci MS2014+.
 
Pro informování budoucích žadatelů o podporu / příjemců připravilo ministerstvo sérii konzultačních dní, které představí proces podání elektronické žádosti prostřednictvím nové Aplikace MS2014+ a další související operace, jako je například užití elektronického podpisu, připojení příloh žádosti, nebo automatická elektronická komunikace. Školení je zcela zdarma. Informace o prvních termínech a pokyny k registraci naleznete zde (10. 12.) a zde (17. 12.). Pro usnadnění orientace připravuje ministerstvo také sérii edukačních videí    , která zájemce provedou základními procesy při tvorbě elektronické žádosti.
 

Kategorie:

NOK