Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Zástupci 28 členských států diskutovali ...

Zástupci 28 členských států diskutovali v Praze o komunikaci evropských fondů

27.05.2014: Setkání zástupců sítě INFORM , která sdružuje komunikační úředníky fondů EU z celé Evropské unie, proběhlo ve dnech 22.–23. 5. 2014 v Praze. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ho uspořádala Evropská komise a zúčastnilo se ho 120 zástupců ze všech 28 členských států.
foto INFORM
Hlavním tématem dvoudenní konference pořádané společně se zástupci Generálního ředitelství pro městskou a regionální politiku Evropské komise (DG REGIO) bylo nastavení strategie komunikace pro nové programové období 2014–2020. Účastníci měli možnost sdílet v rámci workshopů své zkušenosti a předávat si zajímavé náměty. Na závěr konference společně navštívili dva projekty spolufinancované fondy EU v rámci pražských operačních programů – Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle a volnočasový areál Ladronka.
 
Zástupci odboru komunikace DG REGIO prezentovali zajímavé výsledky celoevropského průzkumu Eurobarometr
(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_384_en.pdf     ), který hodnotil povědomí veřejnosti o regionální politice EU. V České republice je povědomí o spolufinancovaných projektech jedno z nejvyšších v celé EU – 67 % obyvatel slyšelo o podpořených projektech. Lepšího výsledku dosáhlo pouze Polsko s 80 %.

Evropská unie finančně podporuje rozvoj regionů a měst. Slyšel jste o projektu kofinancovaném EU, který zlepšil oblast, kde žijete?


 

Očekávané přínosy v České republice
Měl jste v každodenním životě užitek z projektu podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti?


INFORM je síť sdružující komunikační úředníky odpovědné za publicitu a komunikaci fondů EU ze všech 28 členských států. Prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů probíhá spolupráce s cílem zvyšovat kvalitu komunikačních aktivit a zlepšovat informovanost veřejnosti o regionální politice EU a o projektech spolufinancovaných Evropskou unií. Setkání koordinují zástupci Evropské komise z Generálního ředitelství pro regionální politiku a pomáhají informovat členy sítě o právních předpisech EU vztahujících se k oblasti informační a komunikačních aktivit.

Kategorie:

NOK