Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Zástupci ministerstev bilancovali spolu ...

Zástupci ministerstev bilancovali spolu s Evropskou komisí čerpání dotací

18.10.2017: V Praze dnes na pravidelném výročním setkání jednali představitelé Evropské komise se zástupci ministerstev odpovědných za čerpání evropských fondů. Tématem setkání bylo aktuální stavu čerpání v jednotlivých programech. Zástupci Komise pozitivně zhodnotili Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství, kterou Česká republika předložila do Bruselu v závěru léta.
„Pravidelné schůzky se zástupci Evropské komise nám umožňují reflektovat současný stav čerpání z evropských fondů a výzvy, s kterými se potýkáme. Dnešní setkání navazuje na dvě podobná setkání na jaře a jsem ráda, že z pohledu čerpání evropských fondů můžeme prezentovat pozitivní trend,“ uvedla jednání Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

V současné době je ve výzvách žadatelům zpřístupněno 97 % všech prostředků evropských fondů pro Českou republiku. Celkově byly na konci září vydány právní akty na projekty za více než 241 miliard Kč, což činí přes 41 % částky přidělené České republice na celé programové období 2014-2020. Tyto projekty jsou již schválené a probíhá jejich realizace. Průběžně také řídicí orgány dostávají žádosti o proplacení výdajů právě realizovaných projektů.

Setkání se zúčastnili mimo představitelů Národního orgánu pro koordinaci, který akci organizačně zaštiťuje na žádost Evropské komise, Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu Ministerstva financí i zástupci všech řídicích orgánů. Za Evropskou komisi se jednání zúčastnili představitelé Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňován (DG EMPL), Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE).Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

Kategorie:

NOK, 2014–2020