Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Zástupci zemí Visegrádské skupiny ...

Zástupci zemí Visegrádské skupiny diskutovali na workshopu o finančních nástrojích

27.11.2015: Ve středu 25. listopadu proběhl workshop k tématu finančních nástrojů. Byl zaměřený především na výměnu zkušeností mezi zeměmi Visegrádské skupiny k využití finančních nástrojů v programovém období 2007–2013 a stav jejich přípravy v období 2014–2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci na akci prezentovalo o využití finančních nástrojů v období 2007–2013 v České republice. Zástupci MMR přidali také některá doporučení a osvědčené postupy pro využití v novém programovém období. Následoval přehled zkušeností s vybranými finančními nástroji v ostatních zemích V4. Workshop se dále zabýval přípravou finančních nástrojů v současném období a překážkami, kterým musí při přípravě všechny členské země čelit.
 
„V rámci spolupráce zemí Visegrádské skupiny je dobré využívat všech příležitostí pro to, abychom mohli sdílet naše poznatky a mohli jsme doporučení aplikovat do praxe. Zástupci členských zemí V4 se tady dnes sešli, aby si vyměnili rady a zkušenosti z využití finančních nástrojů a jejich vhodnou implementací,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK.
 
Odpolední blok byl věnován přípravě konkrétních schémat finančních nástrojů v členských zemích. Diskutováno bylo zapojení specializovaných finančních institucí. Ministerstvo financí prezentovalo české schéma využívající Českomoravské záruční a rozvojové banky.  Evropský investiční fond na závěr workshopu představil připravovaný Central Europe Fund of Funds  rizikového kapitálu. Akce proběhla v rámci českého předsednictví skupině V4 za účastni zástupců většiny členských zemí.
 

Štítky:

v4