Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Závěry z uskutečněného kulatého stolu na ...

Závěry z uskutečněného kulatého stolu na téma „Finanční nástroje a jejich potenciál“

02.08.2013: Využití finančních nástrojů ve stávajících operačních programech a možnosti využití těchto revolvingových nástrojů v budoucích programech bylo hlavním tématem diskuse v rámci kulatého stolu „Finanční nástroje a jejich potenciál“, který se uskutečnil dne 26. června 2013 v Praze. Uspořádání kulatého stolu iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako národní koordinátor realizace hospodářské, sociální a územní politiky soudržnosti v ČR.

Programové období 2014–2020 přináší pro oblast finančních nástrojů mnoho změn a s nimi i plynoucí možnosti, proto je vzhledem k fázi přípravy programů pro programové období 2014–2020 důležitou rolí MMR zajistit podporu řídícím orgánům směřovanou na přípravu a zacílení finančních nástrojů.

Cílem MMR bylo využít zkušeností z přípravy a implementace finančních nástrojů získaných v rámci současného programového období, jejichž sdílení podpoří jak plynulost implementace stávajících finančních nástrojů, tak jejich vhodné nastavení v příštím programovém období. Ze společné debaty o zkušenostech a poznatcích ze současného programového období vyplynula cenná doporučení, která budoucím řídícím orgánům usnadní naplnit požadavky příštího programového období.

Cílem letošního kulatého stolu byl jednak přenos zkušeností z přípravy a implementace finančních nástrojů v současném programovém období, a také výměna poznatků k přípravě finančních nástrojů v příštím programovém období.
 
V rámci programu kulatého stolu vystoupili zástupci řídících orgánů, aby se podělili o své zkušenosti a poznatky z přípravy a implementace finančních nástrojů v programovém období 20072013. Relevantní zástupci řídících orgánů také informovali o postupu nastavení finančních nástrojů v rámci přípravy programů pro programové období 20142020.
 
Ze strany zástupce Evropské investiční banky byly představeny možnosti spolupráce v příštím programovém období. Zúčastnil se také pan Martin Hanzlík, generální zmocněnec pro inovativní finanční nástroje a vedoucí pracovní skupiny pro inovativní finanční nástroje v rámci přípravy budoucího programového období.
 
V souvislosti s přípravou jednotného metodického prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj na kulatém stole představilo doporučení, jak postupovat při provádění ex-ante hodnocení finančního nástroje před jeho spuštěním, včetně možností využití finančních nástrojů v jednotlivých tematických okruzích.
 
Z kulatého stolu vzešla následující doporučení:

Pro programové období 2007–2013:

  • Pracovat s reálným harmonogram implementace finančních nástrojů, vč. milníků.
 Pro programové období 2014–2020:
  • Jasně nastavit pravidla implementace finančních nástrojů již od počátku období;
  • zamezit retroaktivnímu účinku nových pravidel;
  • v prvotní fázi se zaměřit na zpracování ex-ante hodnocení finančního nástroje, jejímž výstupem je mimo jiné analýza absorpční kapacity a výběr vhodného nástroje a nastavení poskytovaných produktů;
  • včas zahájit notifikaci o veřejné podpoře;
  • při realizaci výběrových řízení zohlednit dosavadní zkušenosti;
  • průběžně vyhodnocovat pokrok realizace finančních nástrojů a případně stanovit náhradní variantu pro použití daného objemu převedených prostředků.
 Úplné znění doporučení zaměřené především na provádění ex-ante hodnocení finančních nástrojů a příspěvky jednotlivých prezentujících jsou umístěny níže.