Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Zjednodušení procesů při čerpání ...

Zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků v období 2014+

08.02.2012: Dne 27. ledna 2012 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci za účasti zástupců jednotlivých resortů a krajů, tak také zástupce řídících orgánů a odborné sféry konferenci s názvem „Zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků v období 2014+.
Cílem konference bylo seznámit účastníky s aktivitami, které ministerstvo připravuje v oblasti nastavování procesů pro nové programové období 2014–2020. Hlavním bodem programu pak bylo zejména představení souboru doporučení, základních pilířů, které povedou ke snížení administrativní zátěže a sjednocení pravidel poskytování dotací pro všechny skupiny žadatelů a příjemců.

Podkladové materiály a prezentace ze semináře jsou dostupné níže.

Kategorie:

NOK, 2014–2020