Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Finanční manažer/ka - referent ...

Finanční manažer/ka - referent/referentka autorizace plateb v Oddělení autorizace plateb (OPPIK)

13.02.2018: Oddělení autorizace plateb přijme referenta/referentku autorizace plateb (typová pozice finanční manažer), a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
b) dosáhnout věku 18 let;
c) být plně svéprávný;
d) být bezúhonný[2];
e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání VŠ – magisterský stupeň
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost. 

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Náplň práce:
 • autorizace dotačních plateb na základě žádostí o platby potvrzených po předchozí finanční a věcné kontrole ze strany implementační agentury
 • autorizace výdajů prostředků Technické pomoci OPPIK
 • podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
 • koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finanční částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí, apod.
 • příprava podkladů pro Ministerstvo financí ČR pro účely certifikace výdajů
 • podílení se na vedení evidence a zpracovávání administrativy celého oddělení autorizace plateb i ve vztahu k ostatním oddělením SF a zabezpečení agendy dokumentů pro případnou kontrolu 
Požadujeme:
 • vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014-2020 výhodou
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO
 • pokročilá znalost MS Office
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost, zodpovědnost
 • komunikační a organizační schopnosti
 • odolnost vůči stresu
 • trestní bezúhonnost 
Nabízíme:
 • odborný růst a vzdělávání
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1)
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou (po dobu výkonu zahraniční služby stávajícího zaměstnance)
 • 5 týdnů dovolené
 • zahájení pracovního poměru ihned, případně dle dohody
Doručení žádosti: 
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 28. 2. 2018 na e-mail kolarikova@mpo.cz.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kariera/    
 

 • [1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  [2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.