Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Finanční/ projektový administrátor ...

Finanční/ projektový administrátor, finanční/projektová administrátorka v oddělení projektů vysokých škol II - zástup za MD/RD (OP VVV)

12.01.2018: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent/ka operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - FINANČNÍ/PROJEKTOVÝ ADMINISTRÁTOR, FINANČNÍ/ PROJEKTOVÁ ADMINISTRÁTORKA v oddělení projektů vysokých škol II v odboru administrace projektů vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód místa MSMT0000652S.
Náplň práce:
 • odpovědnost za proces administrativní kontroly všech typů monitorovacích zpráv projektů, stejně jako za proces administrace a schvalování žádostí o platbu;
 • odpovědnost za přípravu, kontrolu a kompletaci podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí/převodu podpory;
 • odpovědnost za kontrolu souladu plnění z veřejných zakázek předložených v rámci zpráv o realizaci;
 • odpovědnost za administraci finančního vypořádání projektu;
 • odpovědnost za administrativní kontrolu veřejných zakázek spadajících mimo režim zákona o veřejných zakázkách předložených v rámci zpráv o realizaci;
 • odpovědnost za realizaci vzdělávacích akcí pro příjemce;
 • zabezpečování posouzení výstupů projektů průběžně v rámci předkládaných zpráv o realizaci projektu dle předem definovaných pravidel v řídicí dokumentaci OP VVV, příp. v navazující dokumentaci (text výzvy aj.);
 • zabezpečení závěrečného vyhodnocení projektu po finanční stránce;
 • podíl na tvorbě, údržbě a řešení informačních systémů využívaných k administraci projektů předložených v rámci OP VVV;
 • zabezpečení administrace vydání oznámení o zahájení řízení o odnětí dotace včetně shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí o odnětí dotace;
 • zabezpečení procesu poskytování metodické podpory příjemcům dotací v oblasti procesů spojených s administrací projektů spolufinancovaných z OP VVV ve formě osobních konzultací, elektronické a telefonické komunikace.
Požadujeme:       
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • uživatelskou znalost práce na PC - MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • organizační, koordinační a komunikační schopnosti;
 • samostatnost, systematičnost a schopnost řešit problémy;
 • pečlivost, spolehlivost a časovou flexibilitu;
 • ochotu dále se vzdělávat a učit se novým věcem;
 • týmového ducha;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR;
 • dosažení věku 18 let;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • znalost anglického jazyka, úroveň A2.
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání, státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. K prokázání jazykové znalosti je požadován doklad o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky nebo jiný doklad o dosažení příslušné znalostní úrovně. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii příslušného dokladu, v tomto případě je nutné předložit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii nejpozději před konáním pohovoru. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Výhodou:
 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru nebo směru zaměřeného na regionální politiku EU;
 • praxe v oblasti strukturálních fondů;
 • orientace v projektovém managementu;
 • orientace v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů;
 • orientace v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Další informace o pracovní pozici:
 • nástup 15. 2. 2018 nebo dle dohody;
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za RD;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 25 210 – 37 890 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek až 50% nejvyššího platového tarifu (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
Nabízíme:
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • 25 dní dovolené;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou pracovní dobu;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova,
  Praha 5).
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (vč. uvedení tel. čísla a e-mailové adresy) zasílejte na adresu zamestnani@msmt.cz nejpozději do 24. ledna 2018.  Do předmětu zprávy napište „finanční/projektový/á administrátor/ka, č. j.: MSMT-33954/2017“.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, uvedenou v §303, odst. 3, a je seznámen s §304, odst. 1 téhož zákona.

Odesláním životopisu souhlasí uchazeč se zpracováním a uchováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být MŠMT zpracovány výlučně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je dán na dobu max. 1 roku a lze ho kdykoli písemně odvolat.

V případě dalších dotazů se obracejte na:
Mgr. Miroslavu Jahodovou, email: miroslava.jahodova@msmt.cz   

Originál oznámení naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/financni-projektovy-a-administrator-ka-v-oddeleni-projektu-11    .