Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Garant/ka kontrol veřejných zakázek (OP VVV)

Garant/ka kontrol veřejných zakázek (OP VVV)

12.01.2018: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Referent/ka operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Garant/ka kontrol veřejných zakázek v oddělení kontroly veřejných zakázek odboru kontroly operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód místa MSMT0000793S (zástup za MD/RD)
Náplň práce:
 • kontrola (ex ante, interim, ex post) veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), ověření souladu postupu příjemců dotace jako zadavatelů veřejných zakázek s legislativou Evropské unie a České republiky (zejm. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), pravidly OP VVV (kapitola 12 Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část) a dalšími relevantními dokumenty;
 • poskytování odborného poradenství v oblasti kontroly veřejných zakázek jiným útvarům ministerstva;
 • poskytování odborného poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek žadatelům o finanční podporu a příjemcům finanční podpory;
 • podíl na odhalování a šetření nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně zjištěných provedenou kontrolou;
 • podíl na přípravě metodických materiálů souvisejících se zadáváním a kontrolou veřejných zakázek;
 • spolupráci s ostatními odbory ministerstva, orgány veřejné správy a dalšími externími subjekty.
Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • uživatelskou znalost práce na PC - MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • organizační, koordinační a komunikační schopnosti;
 • samostatnost, systematičnost a schopnost řešit problémy;
 • pečlivost, spolehlivost a časovou flexibilitu;
 • ochotu dále se vzdělávat a učit se novým věcem;
 • týmového ducha;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR;
 • dosažení věku 18 let;
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání, státního občanství ČR, popř. trvalého pobytu v ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Při podání žádosti lze doložit pouze prostou kopii příslušného dokladu, v tomto případě je nutné předložit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii nejpozději před konáním pohovoru. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Výhodou:
 • vysokoškolské právnické vzdělání;
 • praxe v oblasti strukturálních fondů;
 • orientace v projektovém managementu;
 • orientace ve veřejných zakázkách;
 • orientace v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů;
 • orientace v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Další informace o pracovní pozici:
 • nástup 1. března 2018 nebo dle dohody;
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD/RD;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • platový tarif 25 210 – 37 890 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek až 50% nejvyššího platového tarifu (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu);
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním postižením
 • vhodné i pro absolventy.
Nabízíme:
 • možnost získání/prohloubení pracovních zkušeností v oblasti strukturálních fondů EU;
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská, Praha 9, s výbornou dopravní dostupností v blízkosti MHD;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • 25 dní dovolené;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • pružnou pracovní dobu;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Doručení žádosti:
Motivační dopis se strukturovaným životopisem (vč. uvedení tel. čísla a e-mailové adresy) zasílejte na adresu zamestnani@msmt.cz nejpozději do 24. ledna 2018. Do předmětu zprávy uveďte „garant kontrol VZ, č. j. MSMT-34257/2017“.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, uvedenou v §303, odst. 3, a je seznámen s §304, odst. 1 téhož zákona.

Odesláním životopisu souhlasí uchazeč se zpracováním a uchováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být MŠMT zpracovány výlučně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je dán na dobu max. 1 roku a lze ho kdykoli písemně odvolat.

V případě dalších dotazů se obracejte na: Ing. Kristýnu Kantůrkovou, email: kristyna.kanturkova@msmt.cz    

Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.msmt.cz/ministerstvo/garant-ka-kontrol-verejnych-zakazek-v-odd-kontroly-verejnych