Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Projektový/á manažer/ka do oddělení ...

Projektový/á manažer/ka do oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (OPZ)

13.02.2018: V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: projektový/á manažer/ka do oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti, odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (OPZ), VŘ 21/2018.
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • analytické myšlení, aktivní přístup k řešení problémů
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením) 
Výhodou:
 • znalost implementační struktury OPZ, znalost legislativy Evropského společenství a ČR
 • znalost problematiky aktivní politiky zaměstnanosti a trhu práce
 • zkušenosti s administrací, hodnocením a výběrem projektů
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů 
Hlavní náplň činnosti:
 • zajišťování čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti podpory zaměstnanosti, v návaznosti na národní koncepce a strategie v této oblasti;
 • spolupráce na přípravě výzev, procesu hodnocení a výběru projektů a přípravě právních aktů a jejich změn;
 • monitoring průběhu realizace a vyhodnocování projektů včetně administrace (kontroly) zpráv o realizaci projektu a administrace žádostí o změnu, spolupráce při kontrolách na místě (včetně administrace realizovaných kontrol v informačních systémech) a přípravy hlášení a spolupráce při řešení nesrovnalostí;
 • poskytování informací, konzultací a poradenství žadatelům a příjemcům v oblasti ESF a zaměření vyhlašovaných výzev;
 • příprava podkladů a prezentace na seminářích, pracovních skupinách a školeních pro žadatele a příjemce;
 • příprava analytických podkladů a zpracování stanovisek k metodickým a legislativním materiálům v oblasti podpory z ESF a podpory zaměstnanosti;
 • administrace projektů a návazných činností v informačních systémech;
 • spolupráce s vnějšími partnery (včetně Evropské komise) při implementaci prioritní osy 1 Operačního programu Zaměstnanost. 
Nabízíme:
 • nástup dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky NV č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • místo výkonu práce Praha
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, sick-days, stravenky, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově
 • vhodné i pro absolventy 
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie výpisu z trestního rejstříku 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 1. 3. 2018 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.
 
Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/cs/28456