Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Referent/ka na pozici analytik ...

Referent/ka na pozici analytik/analytička OP (OP PIK)

12.01.2018: Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor strukturálních fondů, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení. Oddělení monitoringu a vzdělávání přijme referenta/referentku na pozici analytik OP, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
b) dosáhnout věku 18 let;
c) být plně svéprávný;
d) být bezúhonný[2];
e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání VŠ – magisterský stupeň
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost. 

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Náplň práce:
 • analýzy, průzkumy a vyhodnocování implementace operačního programu v gesci MPO
 • agregace dat a tvorba analytických výstupů pro potřeby monitoringu
 • zajištění průběžného monitoringu OP PIK – pokročilá práce s MS Office Excel
 • koordinace a příprava strategických dokumentů vyplývajících z DoP
 • zpracování dílčích materiálů souvisejících s implementací operačního programu
 • příprava powerpointových prezentací pro účely OP PIK a informačních materiálů pro veřejnost
 • komunikace a spolupráce s dalšími útvary MPO
 • sledování metodických pokynů po oblast monitoringu na národní i evropské úrovni a spolupráce na jejich formulaci a zavádění do praxe 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání – magisterský stupeň
 • výbornou znalost MS Office podmínkou (zejména Excel, Word, PowerPoint)
 • zkušenosti se zpracováním a analýzou dat
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost, zodpovědnost
 • komunikační a organizační schopnosti
 • trestní bezúhonnost 
Nabízíme:
 • odborný růst a vzdělávání
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1)
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • plný pracovní úvazek / možnost zařazení i na zkrácený pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení – jedná se o zástup za MD/RD
 • zahájení pracovního poměru k 1. 3. 2018 / případně dle dohody
Doručení žádosti:
V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 31. ledna 2018 na e-mail: rehackova@mpo.cz. Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. 
 
Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kariera/    
 
[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.