B

 
A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž   Zkratky

30. července 2015: Elektronický formulář sloužící k vyplňování projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém obodobí 2007-2013. V případě schválení projektu slouží i nadále jako rozhraní mezi ...

12. ledna 2016: Jedná se o výjimky ze zákazu veřejné podpory, které mohou být poskytnuty, aniž by podléhaly schválení ze strany Evropské komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se ...

12. ledna 2016: Nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.

12. ledna 2016: Ve sdělovacích prostředcích často označuje orgány EU, z nichž většina sídlí právě v Bruselu. Právní předpisy EU navrhuje Evropská komise, je to však Rada Evropské unie (viz heslo Rada) a Evropský parlament, kdo o ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven