Brusel

12.01.2016: Ve sdělovacích prostředcích často označuje orgány EU, z nichž většina sídlí právě v Bruselu. Právní předpisy EU navrhuje Evropská komise, je to však Rada Evropské unie (viz heslo Rada) a Evropský parlament, kdo o návrzích předpisů diskutuje, pozměňuje je a nakonec rozhoduje, zda je přijme.