Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > C > Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

14.01.2016: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR). Centrála sídlí na adrese Vinohradská 1896/46, Praha 2, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP (některé z nich jsou ve fázi přípravy) a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce.

iž od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především  administraci a kontrole čerpání evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci     z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006     mělo na starosti programy Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG. V programovacím období 2007-2013     mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce, v novém období 2014-2020     se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy přeshraniční spolupráce.

Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network    .