Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > C > Cíle politiky hospodářské a sociální ...

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v období 2000-2006

05.03.2009: Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS. Pro programovací období 2000 - 2006 jsou stanoveny tři cíle: Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů, Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací, Cíl 3: Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání.