Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > D > Detail platby

Detail platby

08.02.2016: Detailem platby se rozumí datová oblast zaznamenaná v samostatném formuláři, která má vazbu na formulář F1 (formulář žádosti o platbu) a která poskytuje detailnější informace o realizované platbě - včetně např. výše částky pro daný zdroj financování, povahy výdaje, účetní a rozpočtové charakteristiky, apod. Vybrané druhy a typy detailů plateb jsou přenášeny do Informačního systému VIOLA.