Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Slovník pojmů > D > Dílčí intervence

Dílčí intervence

08.02.2016: Dílčí intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k podrobnějšímu sledování charakteru a zaměření operací podporovaných z ESI fondů v rámci klasifikace kategorií intervencí, konkrétně v jedné zvolené oblasti intervence.